Mesaj de 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei

La 95 ani de la Marea Unire din 1918 privim cu mândrie şi emoţie patriotică spre acea zi de 1 Decembrie, devenită sărbătoarea natională a tuturor românilor.Atunci, s-a împlinit visul nostru de veacuri, acela de a trăi împreună între graniţele aceluiaşi stat-România.Nu întîmplător Aradul a jucat un rol capital în acest proces istoric, fiind oraşul care a oferit lumina redeşteptării naţionale prin ziarul „Românul” condus de Vasile Goldiș.Tot aici, s-a constituit Consiliul Naţional Român Central considerat „supremul şi unicul for politic al naţiunii române din Ungaria şi Transilvania”, care a pregătit Adunarea Naţională de la Alba-Iulia şi proclamarea Unirii pe veci cu Patria Mamă, care s-a realizat după lungi şi grele suferinţe. Fiecare popor are în istoria sa o clipă de graţie, un moment de împlinire şi de triumf.Doresc tuturor cetăţenilor României să perceapă fiorul patriotic real al acestui moment şi să acceadă spre o asanare morală şi spirituală, în unitate naţională şi toleranţă.LA MULTI ANI ROMANIA! LA MULTI ANI ROMANI!