20 de ani de munca pentru Drepturile Omului

Din calitatea de membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, am prezentat ieri o iniţiativă de constituire a unui Grup Parlamentar de lucru pentru combaterea crimelor motivate de ură, cu ocazia simpozionului cu participare internaţională, organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului.
În calitate de co-organizator al manifestării “20 de ani de muncă pentru drepturile voastre” m-am referit la importanţa înfiinţării acestui Grup Parlamentar, sub înaltul patronaj al preşedintelui Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea.
Nu este vorba despre un complex de probleme, localizat doar la nivelul României ci despre un ansamblu de aspecte care privesc direct legislaţia Uniunii Europene şi a statelor membre.Este nevoie de o incriminare severă a infracţiunilor comise din ură, în condiţiile în care indivizi şi grupuri vulnerabile din ţările UE au devenit şi devin constant ţinte ale discriminării şi ale încălcării egalităţii de tratament.De aceea înfiinţarea la nivelul Camerei Deputaţilor a unui Grup parlamentar de lucru, pentru combaterea crimelor motivate de ură mi se pare un lucru esenţial, în conformitate cu afirmaţiile secretarului general ONU, care aprecia cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a Declaraţiei de la Viena că, este necesar să ne intensificăm eforturile pentru a ne îndeplini responsabilitatea colectivă ce ne revine pentru promovarea şi protejarea drepturilor şi demnităţii oamenilor de pretutindeni.